Naaischool Eigen Stijl Naaischool Eigen Stijl, gevestigd aan Binderstraat 24, 2151 BK Nieuw Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.naaischool-eigen-stijl.nl/ Binderstraat 24, 2151 BK Nieuw Vennep 0613449945

 

Jenny Bart is de Functionaris Gegevensbescherming van Naaischool Eigen Stijl Hij/zij is te bereiken via jennybart@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Naaischool Eigen Stijl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bovendien is de minimum leeftijd voor deelname 16 jaar.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jennybart@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Naaischool Eigen Stijl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Naaischool Eigen Stijl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Naaischool Eigen Stijl) tussen zit. Naaischool Eigen Stijl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Het boekhoudsysteem van de firma Siel b.v., Rouwkooplaan 5, 2251 AP te Voorschoten, voor het bijhouden van de door de belastingdienst verplichte gegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Dit wordt gedurende 7 jaar bewaard, de door de belastingdienst gestelde eis. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden gebeurd alleen met de boekhoudster, Elma de Bruijn te Nieuw Vennep.

 

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Naaischool Eigen Stijl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Naaischool Eigen Stijl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid als dat binnen de wetten van de belasting valt. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Naaischool Eigen Stijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via jennybart@gmail.com. Naaischool Eigen Stijl bewaart de volgende persoonsgegevens: 

 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen     voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Naaischool Eigen Stijl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Naaischool Eigen Stijl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

 

bovengenoemde persoonsgegevens: verplicht door de belastingdienst gedurende 7 jaar. 

Naaischool Eigen Stijl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Naaischool Eigen Stijl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall zijn geïnstalleerd.