Lesgelden en maandbetalingen

De facturatie is maandelijks en het lesgeld dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden. 

Extra gevolgde lessen worden achteraf gefactureerd, hiervoor gelden dezelfde huisregels.

Bij een eventuele verhoging van het lesgeld wordt dit minimaal een maand van te voren medegedeeld.

Afwezigheid/inhaallessen.

Bij vakantie van de cursist worden maximaal 3 vakantieweken aan een gesloten in mindering gebracht. 

Het is niet mogelijk 2 maanden tijdens de zomermaanden te stoppen. Ik kan dan niet je plaats gegarandeerd vrij houden.

Tijdens mijn eventuele vakanties worden er geen lessen in rekening gebracht en hoeven geen lessen ingehaald te worden.

Mocht ik geen les kunnen geven op een middag en/of avond, dan wordt men daar op tijd over geïnformeerd en wordt er een vervangende les afgesproken indien de cursisten dit willen en anders vervalt de les op mijn kosten.

Een ochtendles dient de dag voor aanvang voor 12.00 uur afgemeld te worden en een avondles  ‘s ochtends  voor 12 uur .

Op deze manier kan ik tijdig andere cursisten informeren om inhaallessen te volgen. Hiervoor is een aparte Wattsapp-groep.

Een op tijd afgezegde les kan altijd worden ingehaald, mits er plaats is op een ander dagdeel en in overleg. Bij niet tijdig afmelden vervalt de mogelijkheid om in te halen.

Het niet, en/of tijdig afmelden en niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichting. Reeds betaalde lesgelden worden in dit geval niet terugbetaald.

Mocht je voor het verlopen van die maand besluiten niet meer te komen wordt het lesgeld niet teruggestort. Dit gaat echter meestal in goed overleg.

Bij beëindiging van de lessen geldt een opzegtermijn van een maand.

Bij langdurige ziekte of zwangerschap worden er persoonlijke afspraken gemaakt.

Leeftijd vanaf 16 jaar!

 

Klinkt allemaal heel heftig maar het is wel lekker duidelijk!!